O naší kuželně

Mistrovská utkání

Zpravidla každý pátek od 17 hodin probíhá na dvorské kuželně mistrovské utkání. V těchto domácích utkáních se střídá družstvo A s družstvem B. Nicméně v průběnu sezóny se mohou vyskytnout odchylky od tohoto pravidelného vzorce, proto je v dokumentech podrobný rozpis zápasů.V průběhu mistrovského utkání je možno občerstvit se v kantýně kuželny s posezením v přátelské a pohostinné náladě.


Tréninky


Pronájem

Kuželnu je možno pronajímat celoročně kromě hracích dnů (v sezóně) a letních prázdnin.
Poplatek 250,- Kč za 1 hodinu - cena je za celé prostory kuželny.
Možnost občerstvení.
Podmínkou pro hru je sportovní obuv se světlou podrážkou a sportovní oděv.
Termín je nutno předem dohodnout s vedením oddílu.


Historie kuželny

Tato kuželna, s jejíž výstavbou bylo započato v roce 1958, byla slavnostně otevřena 25.4.1959. Během jednoho kalendářního roku bylo tehdejšími členy oddílu vykonáno dílo, které až o roku 2005 dobře reprezentovalo královédvorskou tělovýchovu. Povodeň, která v roce 2000 postihla město Dvůr Králové nad Labem, se nevyhnula ani tomuto sportovnímu areálu. Od této chvíle postupně docházelo ke stavebním závadám a to jak na drahách, tak i současně v ostatních prostorách objektu kuželny. Kolaudační rozhodnutí, jež byla vydávána pro splnění herních podmínek, byla platná jen na dobu nezbytně nutnou a proto kuželna prošla v roce 2005 komplexní rekonstrukcí drah a drobným nutným opravám v prostorách šaten, kantýny a spojovací chodby. V útrobách saduritu a podavače koulí, byla nalezena pamětní deska, která byla současnými členy oddílu uchována. Do této rekonstrukce se pustili zapálení kuželkáři sami a nové dráhy montovala firma STAX z Jihlavy. Herní výsledky, které byly na staré dráze dosaženy, již nikdy nebudou překonány. Přehled nejlepších výsledků.
V roce 2007 byla provedena modernizace stavěčů kuželek a to německou firmou REINER ROST, kdy byly staré trutnovské automaty nahrazeny novými automatickými stavěči zn. Schmid 800 s kuželkami Syndury TOP s ovládacím zařízením s termotiskárnou a signalizačním tablem zn. PRO-TEC Kegelsport.


ČKA KKKS Online výsledky TJDK Královédvorsko.cz Facebook
TOPlist
Mapa    Jan Janeček © 2013-2023